SKORUNA TOURS 011

Gospodara Vučića 51 lokal 2

11040 Beograd Vračar

Matični broj 21278033

Licenca OTP 72/2020

Kategorija A20

Garancije putovanja : MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD

                                         broj polise osiguranja 30000016736, važi do 30.09.2020.